About Me

Selamat Datang di Cipta Kimia Blogchem

Diharapkan blog ini dapat membantu kita semua dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran kimia

I want introduce my self 😀

Nama : Cipta Restu Aruni

TTL : Brebes, 23 Februari 1995

Pekerjaan : Mahasiswa Pendidikan Kimia UNNES 2013

foto

Terimakasih, jangan lupa bahagia :)